Wij vinden het belangrijk dat wanneer u bij ons onder behandeling komt, u niet voor verrassingen komt te staan. U zult daarom tijdens het maken van uw eerste afspraak altijd geinformeerd worden over hoe uw verzekeringssituatie betreft fysiotherapie in elkaar steekt.

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt.

Volg de vragen en antwoorden in onderstaand schema om te zien of en hoe je behandelingen worden vergoed:

Hoe ben ik verzekerd? Basis- en aanvullende zorgverzekering.

Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt, hangt af van uw aanvullende verzekering. Elke Nederlander heeft een basisverzekering. Heeft u een chronische aandoening die op de chronische lijst staat? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.
Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan krijgt u mogelijk meer behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Zo geldt er soms een maximum aantal behandelingen, een maximum bedrag of zijn er andere beperkingen.

Eigen Risico of niet?

Vergoedingen vanuit de basisverzekering vallen onder het eigen risico. Uw verplichte eigen risico is alleen van toepassing op vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering. Wordt uw behandeling vergoed vanuit de aanvullende verzekering dan geldt hiervoor geen eigen risico. Zowel bij de aanvullende verzekering als bij het eigen risico wordt uitgegaan van een kalenderjaar.

Chronisch of niet-chronisch

Hier bestaat vaak onduidelijkheid over. De term ‘chronisch’ zorgt voor deze verwarring. Voor de verzekering geldt het volgende: Een overzicht van de chronische aandoeningen staan op een zogenaamde chronische lijst. Deze lijst kunt u vinden in Besluit Zorgverzekering bijlage 1 van de rijksoverheid. Uw fysiotherapeut kent deze lijst en is op de hoogte van de spelregels. Ook uw zorgverzekeraar is hiervan op de hoogte. Alleen een medisch specialist ((huis)arts) kan bepalen of er sprake is van een chronische aandoening. Wanneer deze aandoening is vastgesteld, kan de (huis)arts of specialist u een verwijzing geven voor de fysiotherapeut.

Zorgverzekeraars

Fysio ‘t Wilbert heeft met alle zorgverzekeraars (m.u.v. CZ en de Friesland) een contract afgesloten.Wij declareren onze zorg bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding die u krijgt van uw verzekeraar, hangt af van de aard en voorwaarden van uw verzekering. Wij hebben contracten met onder andere:

  • DSW
  • ASR
  • VCZ
  • VRZ
  • MENZIS
  • Zilveren Kruis

Wilt u zeker weten of uw zorgverzekeraar een contract met onze praktijk heeft? Neem dan telefonisch contact met ons op via 074-2503137

Tarieven

Bent u niet of onvoldoende verzekerd voor fysiotherapie, dan gelden de volgende tarieven voor een behandeling: Tarieven

Kunnen wij u helpen met uw klacht? Maak een afspraak