In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de ‘modelregeling fysiotherapeut-patiënt’ van het KNGF/NPCF.

Via verzekeraar

Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR). Op al deze gegevens is het privacyreglement van toepassing.Onze praktijk heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Deze verzekeraars bieden u drie soorten polisvormen aan:

  1. Budgetpolis
  2. Naturapolis   
  3. Restitutiepolis

Indien u polisvorm 1 of 2 heeft, worden uw behandelingen rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd. Heeft u polisvorm 3 dan krijgt u een nota van de behandeling opgestuurd, welke u aan ons dient te voldoen en vervolgens zelf bij uw verzekeraar dient te declareren.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Zonder aanvullende verzekering

Heeft u geen aanvullende verzekering en bent u alleen voor het basispakket (zorgverzorgd) verzekerd, dan berekenen wij voor uw behandeling de volgende tarieven:

Reguliere Fysiotherapie
€30
Lange zitting Fysiotherapie (complexe en/of meervoudige zorgvragen)
€40
Fysiotherapie aan huis
€37,50
Fysiotherapie in inrichting
€35
Eenmalig onderzoek
€30
Eenmalig onderzoek aan huis
€47,50
Eenmalig onderzoek in inrichting
€45
Screening
€10
Intake en Onderzoek na screening/verwijzing
€30
Shockwase therapie (ESWT) bij verwijzing
€28,50
Shockwase therapie (ESWT) bij verwijzing
€28,50
Niet nagekomen afspraak*
€22,50
Extra gebruik MTC tape
€10

* Per niet nagekomen afspraak kan 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening worden gebracht. U dient zich bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren af te melden.

** Betalingsvoorwaarden zijn volgens de richtlijnen van het VVF.

*** Op onze tarieven is geen BTW van toepassing

Kunnen wij u helpen met uw klacht? Maak een afspraak